Gemeente Meerssen | WOZ-waarde woningen bekend

Nieuwsbericht WOZ-waarde woningen bekend

Gepubliceerd op: 20 januari 2023 14:25

WOZ
De nieuwe waarden van woningen in Nederland zijn bekend. Deze waarde (WOZ) stijgt nog altijd. Landelijk komt deze gemiddelde stijging dit jaar uit op 17%. Voor Meerssen is dit gemiddelde 18,9%. De genoemde stijgingen zijn gemiddelden. Per woning is het anders. Hoeveel jouw woning in waarde stijgt, is afhankelijk van factoren zoals de ligging, het type woning en de status van het onderhoud.

Verkoopprijzen woningen zijn aan het dalen.
Hoe kan het WOZ gemiddelde dan toch stijgen?

Dat komt omdat gemeenten voor de WOZ-waarde moeten kijken naar marktontwikkeling in het verleden. Concreet: voor het bepalen van de WOZ-waarde in 2023 moeten we kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond januari 2022. Voor de WOZ-waarde in 2024 wordt dat 1 januari 2023 en zo verder. Deze datum in het verleden noemt men de waarde-peildatum. In onderstaand filmpje van de Waarderingskamer wordt dit verder uitgelegd:

Waar is de WOZ-waarde voor?

Gemeenten, Waterschappen en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor het heffen van onder meer de onroerendzaakbelasting (OZB).

Onroerendzaakbelasting (OZB)

De gemeenteraad van Meerssen heeft besloten dat de OZB komend jaar met een tarief van 3,5% stijgt. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde WOZ-waardeontwikkeling van uw woning. 

De gemiddelde jaarlijkse OZB aanslag voor een woning in Meerssen komt in 2023 uit op € 520,40 (in 2022 was dit € 502,80).

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

In de tweede week van februari start de BsGW met het gespreid versturen van het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen (met daarop de WOZ-waarde van jouw woning).