Gemeente Meerssen | Woningbouw aan de Burgemeester Thijssenlaan

Nieuwsbericht Woningbouw aan de Burgemeester Thijssenlaan

Gepubliceerd op: 26 april 2023 09:30

bouwterrein Burg. Thijssenlaan
In 2008 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan vast voor het project Marktplein Geulle. Het ontwerp van architect Jo Crépain diende als basis hiervoor. Uiteindelijk is alleen het appartementengebouw aan het Marktplein (fase 1) gebouwd. Wonen Meerssen is de eigenaar hiervan. Fase 2 met in totaal 23 woningen (18 appartementen en 5 grondgebonden woningen) is uiteindelijk niet meer gerealiseerd. In dit artikel leest u over het vervolg van dit project.

CPO-project

In 2021 en 2022 onderzocht de gemeente Meerssen of de locatie een zogenaamde Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)-locatie kon worden. Dat betekent een groep geïnteresseerden die zich verenigt in een stichting of vereniging en dan samen op deze locatie woningen bouwt. Er bleek helaas onvoldoende interesse in deze vorm van gebiedsontwikkeling. Het college van burgemeester en wethouders heeft het proefproject toen stopgezet.

Verder ontwikkelen als bouwlocatie

Op 11 april 2023 besloot het college van B en W de locatie verder te gaan ontwikkelen als woningbouwlocatie voor maximaal 23 woningen. Ze starten hiervoor een aanbestedingsprocedure op. Het doel van deze aanbesteding is om de grond (met bouwplicht) te gunnen aan een marktpartij (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of aannemer) die hier vervolgens woningen bouwt. Naar verwachting duurt dit aanbestedingsproces (inclusief de voorbereiding) ongeveer vier maanden.

Informatiebijeenkomst

We informeren de omwonenden uiteraard over het resultaat van de aanbestedingsprocedure. Zodra bekend is aan welke ontwikkelaar of aannemer de grond is gegund en de plannen verder uitgewerkt zijn, organiseren we voor hen een informatiebijeenkomst. Binnenkort beginnen we ook met een verkennend bodemonderzoek.