Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Woensdag 3 juli: themabijeenkomst gemeenteraad over evaluatie subsidiebeleid

Gepubliceerd op: 06 juni 2019 16:30

subsidiebeleid
Op woensdag 3 juli 2019 vindt een openbare themabijeenkomst plaats voor de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 Meerssen. Belangstellenden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen op de publieke tribune. Deze bijeenkomst gaat over de evaluatie van het subsidiebeleid. De themabijeenkomst wordt uiterlijk om 20.30 uur afgesloten.

Presentatie evaluatie subsidiebeleid

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiebeleid vastgesteld. Dit subsidiebeleid en de subsidieverordening hebben tot doel subsidiemiddelen (meer) doel- en resultaatgericht in te zetten en (meer) krachtige en toekomstbestendige (vrijwilligers)organisaties te realiseren. 

Bij de vaststelling in 2016 werd afgesproken dat het beleid na twee jaar geëvalueerd zou worden. Die termijn is nu voorbij, dus tijd voor de evaluatie. Met behulp van de evaluatie krijgen we inzicht in de opbrengsten en knelpunten van het huidige beleid. Daarnaast weten we wat goed gaat en wat (nog) beter kan.

De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en bestond uit twee onderdelen: een intern en een extern deel. Met intern bedoelen we de ervaringen binnen de gemeentelijke organisatie van betrokken ambtenaren en portefeuillehouder. Met extern bedoelen we de ervaringen buiten de gemeentelijke organisatie, oftewel van de subsidieaanvragers (vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven en professionele welzijnsinstellingen). Hiervoor zijn subsidieaanvragers gevraagd een vragenlijst in te vullen.

De resultaten van de evaluatie worden woensdag 3 juli gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Bedankje subsidieaanvragers