Gemeente Meerssen | Woensdag 28 september: Infoavond over toekomst Sint Agneskerk in Bunde

Nieuwsbericht Woensdag 28 september: Infoavond over toekomst Sint Agneskerk in Bunde

Gepubliceerd op: 26 september 2022 11:30

MFC Bunde
Bericht van de Stichting MFC Bunde

De stichting MFC Bunde organiseert woensdag 28 september vanaf 20.00 uur (samen met alle partners) een informatieavond over de toekomstige bestemming van de Sint Agneskerk als multifunctioneel centrum, met de Mariakapel als ruimte voor kerkdiensten. De infoavond vindt plaats in de kerk en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Toelichting

In het gedeelte voor de pauze geven pastoor Paul Horsch, voorzitter Leo Direks van de stichting MFC Bunde, wethouder Inge Smeets van de gemeente Meerssen, architect Rosanne Janssen en projectleider Wim Dupont kort toelichtingen over de actuele stand van zaken. Na de pauze krijgen de bezoekers van de infoavond alle gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

Zoals bekend zijn er inmiddels belangrijke stappen gezet in de transformatie van de Sint Agneskerk. De gemeente ondersteunt het initiatief met een bijdrage van 600.000 euro. De stichting is in afwachting van eenzelfde bedrag van de Provincie en het bisdom is akkoord met het gecombineerd gebruik van het godshuis. De totale kosten worden vooralsnog geraamd op 1,8 miljoen. Dat betekent dat de stichting MFC Bunde via externe financiering nog 600.000 euro binnen moet halen.

Informatie

De stichting MFC Bunde vindt het belangrijk om de brede omgeving nauw te betrekken bij alle ontwikkelingen rond de Sint Agneskerk. De stichting beheert daarom ook een eigen website en produceert met regelmaat nieuwsbrieven.