Gemeente Meerssen | Woensdag 28 oktober: start werkzaamheden Vliegenstraat Bunde

Nieuwsbericht Woensdag 28 oktober: start werkzaamheden Vliegenstraat Bunde

Gepubliceerd op: 08 oktober 2020 10:45

werk in uitvoering
Op woensdag 28 oktober start de Gemeente Meerssen met de infrastructurele aanpassing van de Vliegenstraat in Bunde. BLM Wegenbouw voert dit werk in opdracht van de gemeente Meerssen uit.

Welke werkzaamheden worden er verricht?

  • We verwijderen de bestaande markeringen en bebording.
  • We passen de inritconstructie bij de Carteijnstraat aan.
  • Alle kruisingen worden gelijkwaardige kruisingen.
  • We brengen nieuwe markeringen aan.
  • We maken brede rode fietsstroken.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?

De uitvoering start donderdag 29 oktober en duurt tot 6 november 2020.

Wat betekenen de werkzaamheden voor bewoners?

In verband met de werkzaamheden in de Vliegenstraat sluiten we de weg af tussen de Kastanjelaan en de Pletsstraat af voor alle verkeer. De woningen in de Vliegenstraat zijn in principe altijd bereikbaar.

Verkeershinder

Samen met aannemer BLM proberen we de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Voor doorgaand verkeer stellen we een omleidingsroute in.

Vragen?

Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.