Nieuwsbericht Wilt u gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten?

Publicatiedatum: 17 oktober 2017 12.25 uur

Trouwen
Trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten kan op verschillende manieren. U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

In gemeenschap van goederen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap sluit, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat in gemeenschap van goederen, betekent dit dat bij een scheiding beide partijen 50% van alle bezittingen en schulden krijgen.

Soms (onder bepaalde voorwaarden) vallen goederen en schulden buiten deze gemeenschap van goederen. Bijvoorbeeld als u iets geschonken krijgt of erft. De schenker of erflater kan hebben bepaald dat de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt. Een notaris kan u hierover informeren.

Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap van goederen. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Wilt u bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afsluiten. Bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden gelden de afspraken die u heeft vastgelegd bij de notaris. Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043 of kijk op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.