Gemeente Meerssen | Wilt u een melding openbare ruimte indienen?

Nieuwsbericht Wilt u een melding openbare ruimte indienen?

Gepubliceerd op: 16 november 2021 14:00

Meldingen openbare ruimte
Wilt u melden dat een lantaarnpaal het niet doet? Of dat er afval gedumpt is? Dat een trottoir verzakt is? Of dat u geluidsoverlast ervaart? Met al dit soort meldingen kunt u terecht bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).

U kunt hier terecht voor meldingen over: trottoirs, lichtmasten, wegen, parkeren, rioleringen, groen, verkeer, zwerfafval, plaagdierbestrijding (ratten), hondenpoep, begraafplaatsen, overlast geluid, overlast jeugd etc.

U kunt uw melding 24 uur per dag indienen via:
www.meerssen.nl (digitaal formulier)

Op de beginpagina van www.meerssen.nl vindt u een button 'Meldingen Openbare Ruimte'. Klik vervolgens op 'Omschrijving' en kies de categorie waarover u een melding wil indienen. Lees goed de uitleg welke categorie u moet kiezen. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de juiste medewerker. Vermeld bij uw melding altijd duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Telefonisch tijdens en (bij spoed) buiten kantooruren via 14 043.

Tijdens kantooruren kunt u terecht bij ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via 14 043. Bij dringende gevallen buiten kantooruren en in de weekenden kunt u ook tel. 14 043 bellen. Kies vervolgens optie 3. U wordt dan doorverbonden naar de Meldkamer Maastricht-Heuvelland.

Of via e-mail

E-mail: info@meerssen.nl

Vragen?

Bel het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl