Nieuwsbericht Wildbeheereenheid en IVN helpen de natuur een handje mee

Publicatiedatum: 05 februari 2016 10.15 uur

Enkele verenigingen helpen regelmatig mee met het instandhouden van de natuur in onze gemeente. Op vrijdag 8 januari en zaterdag 23 februari heeft de Wildbeheereenheid (WBE) opnieuw het onderhoud van bossen en houtsingels aan de Hoolstraat ter hand genomen. Het Instituut voor milieu- en natuureducatie (IVN) deed dat op 5 januari in natuurgebied de Biesenberg. Er werden boompjes geplant en er werd gesnoeid. Door een grotere variatie aan te brengen in soorten en leeftijden van bomen en heesters in bossen en houtsingels zijn deze aantrekkelijker voor meer diersoorten en ontstaat er een grotere biodiversiteit. Werken in buitenlucht en natuur is nuttig, gezellig en gezond. 

Berry van Rijswijk neemt een kijkje

Wethouder Berry van Rijswijk ging een kijkje nemen bij de werkzaamheden in de Hoolstraat

Wilt u als vereniging of particulier meehelpen bij het onderhoud van de natuur in onze gemeente? Neem dan contact op met het Klant Contact centrum via telefoon 14 043 en vraag naar de coördinerend ambtenaar. E-mail. Als persoon aansluiting zoeken bij natuurverenigingen kan uiteraard ook.