Nieuwsbericht Wijziging onderhoud openbare ruimte

Gepubliceerd op: 03 april 2020 13:50

Een aantal onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte wordt gestaakt. Dit gaat in vanaf maandag 30 maart tot en met maandag 13 april a.s. De maatregel is helaas nodig vanwege ziekte bij verschillende uitvoerende partijen.

De volgende onderhoudswerkzaamheden worden gestaakt:

  1. Groenonderhoud.
  2. Onkruidbestrijding op de verhardingen.
  3. Ophalen van goederen aan huis.
  4. Vegen van wegen.
  5. Kleinschalig straatwerk.

De volgende werkzaamheden gaan gewoon door:

  1. Werkzaamheden die betrekking hebben op veiligheid, volksgezondheid, rioolverstoppingen en calamiteiten.
  2. 2 keer per week leegmaken van de afvalbakken.
  3. Op werkdagen zwerfvuil verwijderen rondom de Meerssense ontmoetingsplekken.
  4. 2 keer per week verwijderen van afvaldumpingen.
  5. Reinigingen straatkolken.

Melding openbare ruimte

Wilt u een melding doorgeven van een gevaarlijke situatie in de openbare ruimte? Denk hier bijvoorbeeld aan omgevallen bomen, afgebroken takken of modder? Bel dan het gemeentelijke Klant Contact Centrum via telefoon14 043 (voor noodgevallen 24 uur bereikbaar) of stuur een mailtje naar: info@meerssen.nl. U kunt ook een melding doorgeven via de volgende link: https://gemeentewinkel.meerssen.nl/producten/melding_over_openbare_ruimte_indienen

Afvalbak overvol