Gemeente Meerssen | Wie zijn de kandidaat-wethouders? Wij stellen ze aan u voor ...

Nieuwsbericht Wie zijn de kandidaat-wethouders? Wij stellen ze aan u voor ...

Gepubliceerd op: 10 juni 2022 13:55

Op vrijdagmiddag 10 juni presenteerden de coalitiepartners Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA het Bestuursakkoord tijdens een persbijeenkomst in het Erfgoedhuis. Bij deze gelegenheid maakten de coalitiepartners ook de namen van de kandidaat-wethouders bekend. De volgende personen worden voorgedragen als wethouders van de gemeente Meerssen: Bjorn Molling, Inge Smeets, Vanessa de Rond en Louk Bongarts.

Wij stellen ze aan u voor ... 

Bjorn Molling

Bjorn Molling 

Bjorn Molling is 37 jaar. Hij is opgegroeid en woont in Meerssen, samen met zijn partner Maud en hun twee zonen Vince en Thom. Bjorn is al geruime tijd actief in de Meerssense politiek. In 2006 startte hij als commissielid (breed welzijn). In 2008 werd hij voor het eerst geïnstalleerd als raadslid. Sinds 2012 geeft hij leiding aan zijn fractie als fractievoorzitter (Lokaal DNA, voorheen Partij Groot Meerssen).

Naast het raadslidmaatschap werkt Bjorn nagenoeg zijn hele loopbaan binnen het Sociale Domein van de Gemeente Maastricht. In zijn huidige functie werkt hij als verbinder/aanjager met verbonden partijen (MTB, Annex en Podium24) op het gebied van re-integratie.

Bjorn neemt actief deel aan het lokale verenigingsleven. Zo is hij onder andere lid van Carnavalsvereniging de Aanhawwersj uit Meerssen en voetbalvereniging VV Bunde.

Na 14 jaar onafgebroken lid te zijn geweest van de gemeenteraad, is het nu tijd om de stap te gaan maken naar bestuurder in onze mooie gemeente.

Voor de gemeente is het betaalbaar houden van onze voorzieningen zeker in deze tijd - net als het kunnen rondkomen van een uitkering voor sommige inwoners - een hele opgave. Daarnaast moeten er in onze gemeente meer (betaalbare) woningen voor senioren én jongeren komen, die graag in hun eigen dorpskern willen blijven wonen. Ook dienen de verkeerssituaties op plekken veiliger te worden en moet er oog zijn voor voldoende parkeergelegenheden.

Inge Smeets
Inge Smeets

Inge Smeets is 44 jaar en is geboren en getogen in Meerssen. Inge woont sinds 16 jaar in Geulle en is samen met Maud. Wandelen met haar hond Lies, koken en skiën zijn de dingen die ze in haar vrije tijd het liefste doet.

Inge is na haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening haar carrière begonnen bij justitie. Ze werkte een aantal jaren in het gevangeniswezen. Van daaruit heeft ze de overstap gemaakt naar Bureau Jeugdzorg, waar ze 6 jaar gezinsvoogd was. In 2009 koos ze voor de Politie. Hier haalde ze haar master recherchekunde. Na verschillende functies binnen de Eenheid Limburg was zij tot voor kort Stafadviseur Zorg en Veiligheid. Het Sociaal Domein is de rode draad door haar hele loopbaan.

Inge is door de watersnoodramp van vorig jaar politiek betrokken geraakt en heeft zich aangesloten bij Lokaal DNA. Ze werd verkozen tot raadslid en wordt nu voorgedragen als wethouder. Als wethouder treedt Inge in de voetsporen van haar opa, die 24 jaar wethouder is geweest in Meerssen. Ze is gemotiveerd om zich met dezelfde gedrevenheid en betrokkenheid als haar opa in te zetten voor de gemeente en haar inwoners.

Voorzieningen moeten voor iedereen binnen de gemeente toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. Het behouden en - waar mogelijk - het vergroten van de leefbaarheid zijn hierbij de uitgangspunten.

Vanessa de Rond
Vanessa de Rond

Vanessa de Rond is 41 jaar en woont al 15 jaar samen met echtgenoot Marcel en twee kinderen Julia en Mathis in Bunde. Vanessa is sinds de start van KIJK!!! betrokken bij de partij. Van 2010 tot 2014 was zij raadslid voor KIJK!!!. Ze is lid van GroenLinks.

Vanessa werkt al 16 jaar voor verschillende gemeenten in Limburg als strategisch beleidsadviseur en projectleider op verschillende thema's binnen het sociale domein. Haar expertise ligt vooral op het gebied van Jeugdzorg en toegang tot zorg.

Ze bouwt graag op een creatieve manier, samen met een team, aan een nieuwe opgave. Ze heeft altijd de ambitie gehad om wethouder te worden om zo ook voor haar eigen gemeente te kunnen gaan bouwen, vanuit de behoeften van de inwoners van Meerssen.

Samen met de andere collegeleden gaat Vanessa vanaf 1 juli met veel enthousiasme aan de slag!

Louk Bongarts
Louk Bongarts

Louk Bongarts is 67 jaar. Hij is geboren in Valkenburg aan de Geul en groeide op in Heerlen. Samen met zijn echtgenote Ine woont hij in Beekdaelen. Ze hebben twee dochters, die gehuwd en uitwonend zijn. Ine en Louk genieten volop van hun vier kleinkinderen. Louk wandelt graag en houdt van lezen, reizen en koken. Sinds 1 januari 2021 is hij voorzitter van het Openluchttheater in Valkenburg.

Louk heeft nagenoeg zijn gehele loopbaan gewerkt bij de gemeentelijke overheid. Hij vervulde 14 jaar de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur, waarvan de laatste 13 jaar bij de gemeente Valkenburg a/d Geul. Daarvoor was hij werkzaam bij de gemeenten Sittard-Geleen (hoofd Concernstaf), Nuth (Hoofd Personeel, Informatie, Organisatie en Facilitaire zaken) en bij de gemeente Heerlen (Maatschappelijk werker, resp. adviseur HRM). Nadat Louk op 1 november 2019 afscheid nam van de gemeente Valkenburg, is hij van 1 december 2019 tot 1 december 2021 nog werkzaam geweest als partijsecretaris van het CDA Limburg.

De komende 4 jaren gaat Louk zich inzetten als wethouder bij de gemeente Meerssen. Louk wil graag samen met anderen werken aan een gemeente waar ieders mening telt, iedereen mee doet en iedereen ertoe doet. Kortom, een gemeente met een bloeiend verenigingsleven en vitale ondernemingen, waar iedereen trots op is en waar de kwaliteit van leven, werken en wonen goed is.

Lees hier meer over het Bestuursakkoord 2022-2026