Nieuwsbericht Wethouder Guido Houben dient ontslag in

Publicatiedatum: 26 april 2018 13.40 uur

Wethouder Guido Houben
Wethouder Guido Houben heeft op jongstleden 21 april met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend. Op 22 mei 2014 is Guido Houben tot wethouder benoemd. Vervolgens heeft hij op 27 mei 2015 zijn ontslag ingediend, waarna hij op 30 juni 2015 opnieuw is benoemd tot wethouder.

Aangezien er na het ontslag van wethouder Houben nog één wethouder resteert, is op grond van artikel 42, lid 2 van de Gemeentewet de burgemeester in de plaats getreden van het college van B&W.

Wij wensen Guido Houben alle goeds voor de toekomst.