Nieuwsbericht Wethouder Glimmerveen treedt af

Publicatiedatum: 02 december 2015 12.20 uur

Ongetitelde afbeelding, 02-12-2015 12:22:50

Wethouder Eugène Glimmerveen heeft met onmiddellijke ingang ontslag genomen als wethouder. Persoonlijke afwegingen hebben hem geleid tot het nemen van dit besluit. In zijn ontslagbrief spreekt hij zijn vertrouwen uit in de koers van de huidige coalitie en de onderlinge samenwerking. Hij spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de vruchtbare samenwerking met het college, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. Ondanks de korte periode heeft hij zich met volle overtuiging ingezet voor de gemeente Meerssen en daarbinnen heeft hij prachtige mensen ontmoet, aldus de heer Eugène Glimmerveen. Hij bedankt ook hen voor de samenwerking.