Nieuwsbericht Werkzaamheden rotondes Sint Josephstraat, Bunderstraat en Hoolhuis van start

Publicatiedatum: 12 maart 2018 09.55 uur

Ter verbetering van de fietsveiligheid is de gemeente Meerssen op maandag 12 maart gestart met het aanpassen van de voorrangssituatie op de drie rotondes: Sint Josephstraat, Bunderstraat en Hoolhuis. Op deze rotondes krijgt conform de landelijk richtlijn Duurzaam Veilig de fietser voorrang en gaan bromfietsers op de rijbaan rijden. De werkzaamheden omvatten het aanpassen van de middengeleiders, het rood maken van de fietsoversteekplaatsen en het aanpassen van de bebording en markering. Aannemersbedrijf Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden duren tot medio april.

Verkeersmaatregelen

Tijdens de werkzaamheden bij de rotondes staan er verkeersregelaars. Autoverkeer kan doorgaan, maar moet rekening houden met enig oponthoud. Fietsers volgen een korte omleiding.

Snelle fietsroute

De werkzaamheden zijn onderdeel van de Snelle Fietsroute Maastricht-Sittard. Meer informatie: www.maastrichtbereikbaar.nl/snellefietsroute

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum , tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl