Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Werkzaamheden Enexis gasleiding Bunderstraat

Gepubliceerd op: 01 juli 2019 08:20

werk in uitvoering
Enexis vervangt de gasleiding in een gedeelte van de Bunderstraat in Meerssen. Het betreft het gedeelte Bunderstraat tussen de Montfortlaan en de kruising met de Hoogveldweg. De werkzaamheden starten in de week van 1 juli en vinden plaats in fasen. 

Werkzaamheden

De aannemer graaft de trottoirs en parkeerstroken open, legt nieuwe leidingen erin en dicht de sleuven vervolgens weer. Woningen blijven toegankelijk door middel van loopschotten.  

De werkzaamheden vinden plaats in fasen. De eerste fase is het gedeelte tussen de Hoogveldweg en bushalte (oneven kant). De werkzaamheden van fase 1 vinden plaats in week 27 t/m 29.

Tijdens de bouwvak (week 30 t/m 33) zijn er géén werkzaamheden. De stoepen zijn dan weer dicht. Na de bouwvak gaan de werkzaamheden verder (in fasen!).

Bewoners van de gedeelten waar gewerkt wordt, krijgen steeds tijdig een bewonersbrief van de aannemer.

De totale werkzaamheden duren naar verwachting tot medio oktober.

Overlast

De werkzaamheden zorgen voor enige overlast door afzettingen en graafwerk. Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk niet met de auto tot bij uw woning komen.

Informatie

Gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.