Gemeente Meerssen | Werkzaamheden bij de Angelatunnel (Weerterkerkweg)

Nieuwsbericht Werkzaamheden bij de Angelatunnel (Weerterkerkweg)

Gepubliceerd op: 28 september 2020 09:00

werk in uitvoering
Op donderdagavond 8 oktober voert Rijkswaterstaat tussen 20.00-05.00 uur werkzaamheden uit langs de A2. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Angelafietstunnel (Weerterkerkweg). 

Als gevolg hiervan treft Rijkswaterstaat tijdelijke verkeermaatregelen op het fietspad ter hoogte van het tunneltje. Doorgaand (brom)fietsverkeer blijft gewoon mogelijk.