Nieuwsbericht Weren sluipverkeer Ulestraten

Publicatiedatum: 09 februari 2018 12.35 uur

Op woensdag 31 januari heeft een constructief en positief overleg plaatsgevonden tussen bewoners van de Burgemeester Visschersstraat en de gemeente Meerssen. Aanleiding voor het overleg waren de ervaringen met de recente afsluiting (knip) in de Burgemeester Visscherstraat in combinatie met een verplichte richting voor het oostwest verkeer via de St. Catharinastraat-Bamfordweg. Deze  verkeersmaatregelen hadden moeten leiden tot een verkeersafname in de woonstraten. In sommige straten en zelfs in de Burgemeester Visscherstraat zelf heeft dit echter juist geleid tot een toename van het aantal auto's.

Samen met de bewoners is gezocht naar oplossingen. Dit heeft geleid tot de volgende maatregelen:

Omleidingsborden

Door middel van gele omleidingsborden wordt het verkeer gedirigeerd de hoofdwegen te volgen. De omleidingsborden komen te staan vanaf de Pastoor van Eijsstraat tot de gemeentegrens met Beek en vice versa.

Verkeersregelaars

Zodra de borden geplaatst zijn, zullen verkeersregelaars gedurende een aantal werkdagen tijdens de spitsuren het verkeer zoveel mogelijk omleiden en zodoende weghouden uit de woonstraten. Autoverkeer dat in de woonstraten moet zijn (bijvoorbeeld halen/brengen schoolkinderen) wordt natuurlijk toegestaan dit te doen.

Schoolomgeving

Samen met de gemeentelijke BOA's en de schooldirectie zal de verkeerssituatie rondom de school onder de loep worden genomen bij de voorbereiding van een verkeersplan.

Snelheidsremmende maatregelen bij het schoolplein

Bij het schoolplein zullen in overleg zogenaamde 'straatjuweeltjes' worden geplaatst;  hierdoor wordt het verkeer gedwongen snelheid te minderen.

Dynamische afsluiting

De huidige knip in de Burgemeester Visschersstraat bij de Don Boscostraat wordt vervangen door een dynamische afsluiting in de Beekerweg en in de Burgemeester Visschersstraat aan de oostzijde van de kruising met de Beekerweg. Een dynamische afsluiting wil zeggen: inzinkbare palen.

Verkeersbesluit nodig

Voor het aanbrengen van de inzinkbare palen is een nieuw verkeersbesluit nodig.De procedure wordt zo snel mogelijk opgestart en zal totdat de randweg klaar is (oostwesttangent ten noorden van Ulestraten) hopelijk een oplossing zijn voor de  gesignaleerde problemen. Maar samen blijven bewoners en gemeente natuurlijk een vinger aan de pols houden.

Carnaval

Op verzoek van de optochtcommissie worden gedurende de carnavalsdagen de paaltjes aan de Burgemeester Visschersstraat omlaag gelaten. Dit om het manoeuvreren met de carnavalswagens makkelijker te maken.

Vragen?

Klant Contact Centrum (KCC)
Telefoon 14 043
E-mail info@meerssen.nl