Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Wennen bij de Vliegveldweg in Meerssen

Gepubliceerd op: 06 november 2018 09:50

Vliegveldweg
Eerder dit jaar is de Vliegveldweg in Meerssen aangepast voor de snelle fietsroute Maastricht-Sittard. Met een smalle rijstrook voor auto's in het midden en twee brede (1.80 meter) rode fietsstroken aan weerszijden, is deze weg ingericht als een soort fietsstraat waar de auto te gast is. De nieuwe inrichting is nog even wennen voor sommige weggebruikers. Dat blijkt uit verschillende vragen over hoe je je als automobilist bij de Vliegveldweg moet gedragen.

Wat te doen als automobilist?

De brede rode fietsstroken zijn bedoeld om automobilisten extra bewust te maken dat ze de weg moeten delen met fietsers. En dat ze zich dus moeten aanpassen, als dat nodig is. Motorvoertuigen op meer dan twee wielen moeten zoveel mogelijk rechts rijden, dus deels over de rode fietsstroken. Eenzelfde situatie geldt in Meerssen ook bij Weert en de Kuileneindestraat.

Daar waar een doorgetrokken streep loopt, geldt een inhaalverbod net zoals op reguliere wegen. De doorgetrokken streep mag dus ook niet overreden worden voor het passeren van een fietser. Hiervoor is de ruimte te krap en het risico op tegenliggers is te groot. Breng jezelf en anderen niet in gevaar!

Waarom zo'n brede fietsstroken?

De provincie Limburg heeft ca twee jaar geleden nieuwe subsidierichtlijnen kenbaar gemaakt voor fietsstroken. Nieuw aan te leggen fietsstroken zouden minimaal een breedte van 180 cm moeten hebben. Dit verhoogt de fietsveiligheid en verlaagt de snelheid van het autoverkeer. De gemeente Meerssen geeft prioriteit aan het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.