Gemeente Meerssen | Welke waterbeheerders zijn er in Limburg?

Nieuwsbericht Welke waterbeheerders zijn er in Limburg?

Gepubliceerd op: 12 juli 2022 11:20

Bericht van Waterschap Limburg

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de waterbeheerders in Nederland. Zij zorgen er onder meer voor dat er voldoende water is. En dat het land is beschermd tegen overstromingen. Daarnaast zijn ook provincies en gemeenten betrokken bij het waterbeheer. 

Welke waterbeheerders zijn er in Limburg?

Tekstalternatief bovenstaande afbeelding:

Provincie Limburg: stelt normen voor waterveiligheid in Limburg en stelt beleid op voor klimaat en water. 

Rijkswaterstaat (RWS): beheert grote wateren zoals de zee en rivieren (Maas)

Waterschap Limburg (WL): verantwoordelijk voor regionale wateren zoals beken, Wl-kanalen en afstromend water (het regionale watersysteem). 

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML): producent/leverancier van leidingwater. 

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL): zuivering afvalwater. 

Gemeente: grondwater in stedelijk gebied en afvoer van afvalwater en overtollig regenwater in bebouwd gebied en stelt beleid op voor klimaat en water in de gemeente.