Nieuwsbericht Welke jongere verdient een Jeugdlintje? Nomineer hem/haar voor 1 maart

Publicatiedatum: 19 februari 2018 08.50 uur

Jeugdlintje
De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Op donderdag 26 april 2018 wordt deze bijzondere attentie voor de eerste keer uitgereikt.

De overheid kent gemeentelijke en Koninklijke Onderscheidingen om volwassenen te onderscheiden voor hun prestaties. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft iemand zich jarenlang ingezet voor de samenleving. Daardoor komen mensen vaak pas op oudere leeftijd in aanmerking voor een onderscheiding.

Veel jongeren in onze gemeente zetten zich actief in voor de samenleving. Dat waarderen wij als gemeente bijzonder en we willen dit ook stimuleren. We zijn ontzettend trots op deze jongeren en vinden dat hier een mooie waardering tegenover mag staan.

Wat is het Jeugdlintje?

Het Jeugdlintje is bedoeld voor jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor onze samenleving. Dit kan bijvoorbeeld een eenmalige bijzondere prestatie zijn, maar bijvoorbeeld ook langdurige hulpvaardigheid. Het lintje kan worden toegekend aan een individuele jeugdige of aan een groep jeugdigen (bijvoorbeeld een hele schoolklas). Er hoeft nadrukkelijk geen sprake te zijn van een heldendaad.

Wie komen er in aanmerking voor het Jeugdlintje?

Een jeugdige die:

 • niet ouder is dan 23 jaar;
 • in de gemeente Meerssen woont;
 • zich vrijwillig en belangeloos inzet of ingezet heeft voor een ander, een vereniging, vrijwilligersorganisatie, maatschappelijke organisatie, goed doel of voor (een deel van) de gemeente Meerssen;
 • een bijzondere prestatie heeft geleverd en niet eerder beloond is voor zijn of haar inzet via een ander project of prijs.

Het is een pré als de prestatie of activiteit:

 • innovatief is;
 • stimulerend is naar andere jeugdigen;
 • bijdraagt aan verbinding binnen de gemeente of tussen doelgroepen;
 • bijdraagt aan een fijne woon/leefgemeente.

Enkele voorbeelden

We zetten enkele voorbeelden van bijzondere prestaties en inzet voor de gemeente Meerssen en haar inwoners voor u op een rij:

 • Mantelzorg/het helpen van ouderen of zieken.
 • Het organiseren van activiteiten in bijvoorbeeld een wijk of gemeenschapshuis.
 • Het bespreekbaar maken van onderwerpen als pesten, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik of zinloos geweld.
 • Bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-, sport- of hobbyvereniging of maatschappelijke organisatie.
 • Actievoeren voor een goed doel.
 • Een schoonmaakactie/zwerfvuil opruimen.

Kent u iemand die u wilt nomineren?

Kent u iemand die u zou willen nomineren voor een Jeugdlintje? U kunt hem/haar voordragen met het 'Voorstelformulier Jeugdlintje'. Dit formulier kunt u downloaden op www.meerssen.nl.

Download hier het formulier

Een papieren exemplaar van het formulier is verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Tot wanneer kunt u iemand voordragen voor een Jeugdlintje?

Nominaties moeten uiterlijk 1 maart 2018 zijn ingediend.

Hoe gaat het dan verder?

De burgemeester, wethouder Sociaal Domein/Jeugd en de betrokken beleidsambtenaar vormen de selectiecommissie. Zij beoordeelt alle nominaties en adviseert vervolgens het college van Burgemeester en Wethouders wie voor een Jeugdlintje in aanmerking komen.

Uitreiking

De uitreiking van het Jeugdlintje vindt plaats op dezelfde dag als de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen (Lintjesdag). In 2018 is dit op donderdag 26 april 2018. Het Jeugdlintje wordt uitgereikt door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Sociaal Domein/Jeugd.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Jeugdlintje