Nieuwsbericht Week van de Toegankelijkheid: Aan tafel! Toegankelijk uitgaan voor iedereen

Publicatiedatum: 26 september 2017 11.10 uur

Eén op de tien mensen heeft te maken met een lichamelijke beperking. Voor onze gemeente betekent dit dat voor ca. 1.900 inwoners een bezoek aan een café, restaurant, of verenigingslokaal lastig is. Of zelfs onmogelijk. Dit komt omdat er in horecagelegenheden nog teveel drempels zijn: je komt er niet binnen, de menukaart is niet leesbaar, de akoestiek laat niet toe om elkaar goed te verstaan, of je kunt er niet naar het toilet. Vaak zijn simpele oplossingen mogelijk die een café-, restaurant- of evenementenbezoek voor iedereen mogelijk maken. In de Week van de Toegankelijkheid (2-7 oktober) zijn er in het hele land activiteiten om aandacht te vragen voor dit thema.

Week van de toegankelijkheid

Rondgang langs horecagelegenheden

Het gemeentebestuur van Meerssen organiseert op dinsdag 3 oktober een  rondgang langs een aantal horecagelegenheden. De betreffende horeca-uitbaters hebben inmiddels persoonlijk bericht ontvangen. Tijdens de rondgang wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om eventuele drempels bij het uitgaan weg te nemen. Dit doet wethouder Berry van Rijswijk samen met vertegenwoordigers van de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Themabijeenkomst voor horeca-uitbaters en horecabezoekers

In november organiseren de samenwerkende organisaties een themabijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst is bedoeld voor horeca-uitbaters en -bezoekers. U leest hier in oktober meer over in Weekblad de Geulbode en op www.meerssen.nl.

Voorzitter Dré Knols van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD): "De Eerste Kamer tekende op 12 april 2016 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Door ratificatie van het verdrag moet de overheid aan de slag met o.a. aanpassing van straten, gebouwen en  openbaar vervoer. ASD en GOM zijn blij met de ondersteuning van de gemeente bij het aanpakken van de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een beperking. In goed overleg met de plaatselijke ondernemersverenigingen proberen wij de bereikbaarheid en toegankelijkheid in onze gemeente waar mogelijk te verbeteren.

Hinder door reclameborden en fietsen

Als je winkelgebieden bezoekt, zie je bijvoorbeeld maar al te vaak dat reclameborden of fietsen midden op de stoep staan. Passanten moeten dan de straat op om door te kunnen. Voor mensen met een beperking en kinderen kan dat lastig of gevaarlijk zijn. Gelukkig verlenen veel ondernemers hun medewerking door de stoep vrij te houden. En ondernemers die dat (nog) niet doen, proberen wij op constructieve wijze van deze problematiek bewust te maken.

Gemarkeerde oversteekplaatsen

We hebben samen met de gemeente ook gezorgd voor gemarkeerde oversteekplaatsen in het centrumgebied. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt. Wij hopen deze actie te kunnen uitbreiden naar andere straten waar veel ouderen en kinderen komen. Verder zijn in de Hof van Oranje in Meerssen de kinderkopjes vervangen door klinkers. Hiermee hopen wij te voorkomen dat mensen die moeilijk ter been zijn hier niet meer uitglijden. Wat ons helaas niet is gelukt, is het verlagen van pinautomaten, zodat deze beter bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers.

Openbaar invalidentoilet in bestuurscentrum

En wist u dat mensen die minder goed ter been zijn tijdens de openingstijden van het bestuurscentrum bij de hoofdingang aan de Markt in Meerssen gebruik kunnen maken van een perfect aangepast invalidentoilet?"

Tips en suggesties

Heeft u op- of aanmerkingen over of tips ter verbetering van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van winkels, openbare gelegenheden en horecabedrijven in de gemeente Meerssen? Laat dit weten aan de Adviesraad Sociaal Domein via  telefoon 043-3642783 / 06-29068362 (voorzitter Dré Knols) of telefoon 043-3646953 / 06-51338710 (secretaris Jos Jongen). E-mail: jphjongen@gmail.com

Meer weten?

Kijk op www.weekvandetoegankelijkheid.nl