Nieuwsbericht Week van de Toegankelijkheid: Aan tafel!

Publicatiedatum: 02 oktober 2017 16.05 uur

Van 2 t/m 7 oktober 2017 is de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Toegankelijkheid is actueler dan ooit. Met het thema 'Aan tafel!' willen we bereiken dat mensen met een beperking of een chronische ziekte, overal kunnen eten en uitgaan zonder belemmeringen. In het hele land worden acties gehouden.

Week van de toegankelijkheid

Het gemeentebestuur van Meerssen organiseert deze week een rondgang langs een aantal horecagelegenheden. De betreffende horeca-uitbaters hebben persoonlijk bericht ontvangen. Tijdens de rondgang wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn om eventuele drempels bij het uitgaan weg te nemen. Dit doet wethouder Berry van Rijswijk samen met vertegenwoordigers van de Gehandicapten Organisatie Meerssen (GOM) en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

In november organiseren de samenwerkende organisaties een themabijeenkomst over dit onderwerp. U leest hier in oktober meer over in Weekblad de Geulbode en op www.meerssen.nl.

Meer informatie:

www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Nieuwsbericht van 26 september 2017