Nieuwsbericht Week van de Positieve Gezondheid - Doe de zelftest

Publicatiedatum: 02 november 2017 11.15 uur

Postieve gezondheid - logo
Deze week is het de Week van de Positieve Gezondheid. Van 2 tot 10 november vinden door heel Limburg activiteiten plaats om dit gezondheidsconcept breed onder de aandacht brengen. De organisatie van de Week is in handen van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond, een initiatief van de Provincie Limburg om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breed te verspreiden in heel Limburg.

Groeiende populariteit
Het thema Positieve Gezondheid kent een groeiende populariteit onder zorgprofessionals en zorginstanties. Zo bleek bij een proefperiode  dat deze aanpak leidt tot 25% minder verwijzingen naar de tweedelijns gezondheidzorg.Steeds meer zorgprofessionals worden opgeleid om met Positieve Gezondheid te werken. Zo is al goede voortgang geboekt  in de pilot 'Blauwe Zorg in de wijk', waarbij hulpverleners vanuit het concept positieve gezondheid werken en daarbij zelf bepalen welke zorg nodig is.

Samenwerking organisaties
In het Actiecentrum Limburg Positief Gezond werken veel organisaties samen, zoals GGZ Zuid-Limburg, Huis voor de Zorg, Zuyd Hogeschool, Institute for Positive Health en de Provincie Limburg. De grondlegger van Positieve Gezondheid is de arts en onderzoekster Machteld Huber. Provincie Limburg heeft het gedachtegoed omarmd en onderdeel gemaakt van de Sociale Agenda Limburg 2025.

Veerkracht van mensen
Positieve legt de nadruk op de veerkracht van mensen en de mogelijkheid op eigen regie. Zo kunnen mensen die ziek zijn toch lekker in hun vel zitten. Bijvoorbeeld omdat ze psychisch en spiritueel goed functioneren, zich prettig voelen met fijne mensen om hen heen, of omdat ze leuk werk of een prettige daginvulling hebben.

Instrument Mijn Positieve Gezondheid
Met het instrument Mijn Positieve Gezondheid kan iedereen zelf aan de slag. Dat instrument bestaat uit zes onderdelen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociale aansluiting en dagelijks functioneren. De scores op de zes onderwerpen geven invulling aan je Positieve Gezondheid.

Programma Week van de Gezondheid
Het volledige programma van de Week van de Positieve Gezondheid staat op https://limburgpositiefgezond.nl/week-van-de-positieve-gezondheid/. Op de website www.limburgpositiefgezond.nl wordt achtergrondinformatie gegeven over Positieve Gezondheid.

Doe de zelf-test
Op www.limburgpositiefgezond.nl kan iedereen zelf het instrument Mijn Positieve Gezondheid invullen. Na het invullen van de test komen apps / instrumenten in beeld waarmee je je positieve gezondheid verder kunt bevorderen.

Naar de test