Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Website Buurtnetwerk Bunde in de lucht

Gepubliceerd op: 26 september 2018 14:35

Logo BNWB
De website www.buurtnetwerkbunde.nl is nu officieel in de lucht! Het BNWB heeft als missie: een prettige en veilige leefruimte in Bunde voor alle bewoners. Op deze website kunt u zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en welke concrete projecten daar op dit moment onder vallen. Zij willen ook graag, als buurtbewoners, met de gemeente meepraten over wat er leeft en speelt in de kern Bunde. Dat kunnen positieve zaken zijn, maar ook problemen en knelpunten. Dan is het goed om sámen te bedenken wat we met elkaar kunnen doen om de leefbaarheid te verbeteren.

Wat is er op de website te vinden?

Dit jaar is veel gepraat over de gang van zaken rond de Meerssense Ontmoetings Plaats (MOP) in de Spoorstraat in Bunde. Deze plek, bedoeld voor jongeren én voor ouderen als ontmoetingsplek, levert ook problemen op. U leest meer over deze zaken op de nieuwe website.

De invulling van de openbare ruimte rond de supermarkt in de St. Rochusstraat  gebeurt traag. Er zijn afspraken gemaakt waarvan enkele inmiddels zijn nagekomen. Over andere afspraken horen de buurtbewoners al vele maanden niets meer. Op de website kunt u zien waarover het gaat.

De ontwikkelingen in de afgelopen periode (Auw Kerk, accomodatiebeleid) vormen een dringende aanleiding voor het Buurtnetwerk om zich bezig te houden met een Gemeenschapshuis in Bunde. Als één van de vijf kernen in Meerssen vinden zij een eigen plek voor de verenigingen en activiteiten in Bunde zeer belangrijk. Hoe het Buurtnetwerk Bunde meedenkt leest u op de website. Dus neem eens een kijkje.

De kruising Vliegenstraat – Pletstraat en toelopende routes vragen al langer de aandacht. Leden van het BNWB nemen deel aan de besprekingen die hierover gevoerd worden met de gemeente. De resultaten daarvan - en nog veel meer - vindt u op de website.

Doe mee!

U kunt ook zelf iets voorstellen en – heel graag – met BNWB meedoen. Gebruik dan het e-mailadres buurtnetwerk.bunde@gmail.com.

Zaterdag 6 okt. a.s. kunt u leden van het netwerk van 11.00u – 16.00u ontmoeten in een buurtnetwerkstand op de Molenveldweg tijdens de Veiligheidsdag van de gemeente Meerssen. U bent van harte welkom!