Gemeente Meerssen | Watersnoodfonds Limburg start met uitkeren van opbrengst voor getroffenen

Nieuwsbericht Watersnoodfonds Limburg start met uitkeren van opbrengst voor getroffenen

Gepubliceerd op: 25 november 2021 14:45

Watersnoodfondslimburg

In augustus hebben zowel Omroep MAX als Stichting "Limburg oet de Drup" geld ingezameld voor inwoners, ondernemers en instellingen van Limburg die schade hebben opgelopen tijdens de watersnoodramp in juli van dit jaar. De twee organisaties hebben de handen in elkaar geslagen om op deze manier meer opbrengsten samen te voegen en gedupeerden beter te kunnen helpen. Ze dragen vandaag het ingezamelde geld over aan Watersnoodfonds Limburg.

"De afgelopen maanden zijn we achter de schermen druk in de weer geweest om Watersnoodfonds Limburg op te richten. Vandaag is dan de grote dag waarop we de bedragen van "Limburg oet de Drup" en Omroep MAX samenvoegen. Gedupeerden kunnen zich vanaf vandaag melden om aanspraak te maken op een tegemoedkoming in schade" aldus Léon Keppels, voorzitter van Stichting Limburg oet de Drup.

Keppels neemt ook het voorzitterschap van het fonds voor zijn rekening. Hij wordt ondersteund door Zvonko Gibbels (penningmeester), Myra Fens (secretaris) en Jan Slagter, oprichter-directeur van Omroep MAX (bestuurslid). Een beoordeingscomité, bestaand uit een afspiegeling van de samenleving, beoordeelt tweewekelijks alle aanvragen. Alleen bij unanieme goedkeuring van het beoordelingscomité wordt overgegaan tot uitkeren van de gevraagde vergoeding. Watersnoodfonds Limburg werkt samen met het Nationale Rampenfonds (Giro 777) om dubbele aanvragen te voorkomen.

Via de website www.watersnoodfondslimburg.nl kunnen getroffenen uit het officiële rampgebied in de provincie Limburg zich melden door een onine formulier in te vullen.

Keppels: "Uiteraard hebben we ook rekening gehouden met mensen voor wie het invullen van een online invulformulier geen vanzelfsprekendheid is. Daarom hebben we ook een postadres geopend waar mensen een geprinte versie van het formulier kunnen inleveren".

Binnen het fonds is er een opsplitsing gemaakt tussen publieke middelen en middelen voor getroffen ondernemers. Er zal geen rechtstreeks geld worden overgemaakt aan gedupeerden. Gedupeerden en gehonoreerde aanvragen ontvangen een toekenning om een dienst of goed in te kopen of werk te verrichten, waarvan de rekening rechtstreeks aan de stichting kan worden gestuurd. Vervolgens gaat het fonds over tot betalen van de vergoeding.

Het geld uit het fonds is bedoeld voor diegene die tussen wal en schip zijn gevallen. Het fonds heeft zicht ten doel gesteld om uiterlijk 14 juli 2022, precies een jaar na de watersnoodramp, het volledige bedrag te hebben uitgekeerd.