Nieuwsbericht Waterschap nodigt inwoners uit om online mee te werken aan projecten

Publicatiedatum: 12 maart 2018 14.35 uur

www.waterschaplimburg.nl/metelkaar gelanceerd

Vanuit je luie stoel meedenken over water gerelateerde projecten in je eigen buurt; dat kan vanaf vandaag. Waterschap Limburg heeft hiervoor het online platform www.waterschaplimburg.nl/metelkaar gelanceerd.

Op dit moment is de site ingericht met een drietal projecten, behorende tot het klimaatprogramma Water in Balans. Het gaat om Gebied Kwistbeek (gemeente Peel en Maas) en de wateroverlastprojecten in Meerssen en Oirsbeek (gemeente Schinnen). Bij deze projecten roept het waterschap de hulp in van inwoners en ondernemers om mee te denken over geschikte oplossingen of te reageren op voorstellen. Als deze werkwijze in de praktijk positief uitpakt, worden snel meerdere projecten aan de site toegevoegd. Informatie over andere projecten van het waterschap is te vinden op de reguliere website www.waterschaplimburg.nl.

Waterschap - In Balans

Kennis van inwoners beter benutten

Voor waterschapsbestuurder Josette Van Wersch is deze online mogelijkheid een logische stap. "Het is al lang niet meer zo, dat we onze projecten tot in de puntjes voorbereiden om vervolgens tegen betrokkenen te zeggen: 'Zo gaan we het doen'. Wanneer je de omgeving in een vroeg stadium betrekt bij de opgave die er ligt, krijg je meer draagvlak voor de uiteindelijk gekozen oplossingen. Dit doen we nu vooral door publieksbijeenkomsten te organiseren. Een online tool is daar een mooie aanvulling op. We hopen dan ook dat veel mensen hieraan gaan meedoen, want wie kent het gebied immers beter dan de mensen die er zelf wonen of werken?"

Water in Balans

De projecten die nu op de site staan, komen voort uit Water in Balans. Met dit actieprogramma gaat Waterschap Limburg samen met de omgeving aan de slag om knelpunten op het gebied van wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering aan te pakken. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans