Gemeente Meerssen | Wateroverlast Meerssen: wat is er gebeurd?

Nieuwsbericht Wateroverlast Meerssen: wat is er gebeurd?

Gepubliceerd op: 01 juli 2021 12:40

Wateroverlast 29 juni 2021
Dinsdagavond hebben hevige buien in delen van Zuid-Limburg voor flink wat wateroverlast gezorgd. Ook in de gemeente Meerssen ontstonden problemen op veel plaatsen. Straten en huizen liepen onder water. Door de extreme hoeveelheid regen ontstond er een bres (gat) in de buffer aan de Visweg in Meerssen. Net als iedereen, zijn ook wij geschrokken van de hevigheid van de buien en de problemen die daardoor zijn ontstaan.

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz en wethouder Gerard IJff gingen dinsdagavond meteen poolshoogte nemen op diverse plekken en staken getroffen inwoners een hart onder de riem. In dit artikel een korte update en uitleg dat de maatregelen die reeds genomen zijn, tijdens de extreme buien wel degelijk hun werk deden.    

Wat is er gebeurd?

Het heeft gedurende ruim 2 uur extreem geregend. Hoeveel weten we nog niet exact. Uit waarnemingen blijkt dat er ongeveer 90 mm regen is gevallen. Daarbij viel de regen op een ongunstige plek in het stroomgebied. De plek waar we gelukkig in 2018 een start hebben gemaakt met het aanleggen van de 90.000 m3 benodigde waterberging. In fase 1 is hiervan intussen ongeveer een kwart gerealiseerd. Eind dit jaar starten we met de volgende 50 procent.

Buffer Visweg
We hebben gezien dat de huidige buffers hun werk goed hebben gedaan. Desondanks is bij één van de buffers aan de Visweg (door de hevige regenval en een volle buffer) de rand afgebrokkeld. Hierdoor is een bres (gat) ontstaan en is ongeveer een kwart van de buffer leeggelopen. 

Wethouder Gerard IJff: "De maatregelen hebben wel degelijk zijn effect gehad. Tegen een bui van deze omvang (90 mm in korte tijd) is geen kruit gewassen. Vergelijk de hoeveelheid met een jaarlijkse neerslag van ongeveer 700 mm, dan is dus dinsdagavond 14% van de jaarhoeveelheid regen eruit gevallen. Als de vele buffermogelijkheden er niet waren geweest, had het regenwater veel meer ongecontroleerd zijn weg gezocht door Meerssen en Bunde. Met de ervaring van dinsdag gaan we in kaart brengen wat de zwakke schakels in de keten zijn. Die moeten met prioriteit aangepakt worden. Onze ambitie is om zo veel mogelijk water cq schade in en om de woning te voorkomen, maar met deze klimaatverandering is dat ambitieus en wordt het een stevige klus."

Wat gaat er nu gebeuren?

Medewerkers van Waterschap Limburg en de gemeente zijn bezig om de wateroverlast zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast bekijken we welke noodmaatregelen we op welke plekken kunnen nemen om erger te voorkomen. U kunt dan denken aan het plaatsen van zogeheten 'big bags' en nooddammen. Uiteraard gaan we de schade aan de buffer Visweg zo snel mogelijk herstellen, zodat deze weer naar behoren functioneert. 

De eerste noodmaatregelen zijn inmiddels genomen en de herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. Lees hier meer op de website van het Waterschap

Ik heb schade. Wat nu?

Heeft u schade als gevolg van de wateroverlast? Uiteraard vinden wij dat heel vervelend. U kunt de schade melden bij uw inboedel-/opstalverzekeraar.

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over de wateroverlast, dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente via info@meerssen.nl of bij het waterschap via waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meer informatie vindt u ook op http://www.waterschaplimburg.nl/meerssen

Informatie van dinsdagavond 29 juni