Gemeente Meerssen | Wateroverlast Herdenkingsbos vorige week

Nieuwsbericht Wateroverlast Herdenkingsbos vorige week

Gepubliceerd op: 17 maart 2023 10:05

Herdenkingsbos
Door sneeuw en regen steeg vorige week de waterstand van de Geul. Herdenkingsbos Meerssen ligt nabij de Geul in een zogenaamde inundatiezone. Dat betekent dat als de Geul buiten zijn oevers treedt het water tot in het Herdenkingsbos kan komen. Echter, bij de waterstand van afgelopen week zou er normaalgesproken géén wateroverlast mogen optreden op het perceel van het Herdenkingsbos. Toch liep een deel van het terrein onder water. Hoe kan dat?

Oorzaak

Langs een gedeelte van het Herdenkingsbos loopt autosnelweg A79. De wateroverlast is ontstaan door een maatregel die Rijkswaterstaat onlangs heeft uitgevoerd aan een afwateringsgreppel langs deze snelweg. Doordat tussen deze greppel en de Geul een buisverbinding is gemaakt, stroomt het water bij hogere waterstanden terug de greppel in. De greppel loopt dan vol en het water stroomt dan via een lagergelegen terreindeel het perceel van het Herdenkingsbos op.

Maatregelen

De gemeente Meerssen heeft hierover contact gehad met Rijkswaterstaat. Zij hebben toegezegd op korte termijn maatregelen te nemen. Door in de buisverbinding tussen greppel en Geul een terugslagklep te plaatsen, kan voorkomen worden dat water uit de Geul bij hogere waterstanden de afwateringsgreppel instroomt.

De wateroverlast heeft geen schade veroorzaakt aan de bomen, bankjes of bordjes in het Herdenkingsbos.