Gemeente Meerssen | Waterklaarcampagne - Laat je niet verrassen! Weet wat(er) speelt

Nieuwsbericht Waterklaarcampagne - Laat je niet verrassen! Weet wat(er) speelt

Gepubliceerd op: 23 juni 2022 10:45

Waterklaarcampagne
Vorige zomer werd Limburg getroffen door een watercrisis van ongekende omvang. Met die beelden nog vers in ons geheugen voeren we deze zomer vanuit Waterklaar een campagne over wat we samen kunnen doen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Klimaatdeskundigen verwachten dat de extremen in ons klimaat steeds groter worden. Dat betekent dat we steeds vaker te maken krijgen met lange perioden van droogte of juist heel veel neerslag in een korte tijd, met wateroverlast als gevolg. In juli 2021 kregen we na een lange periode van droogte te maken met extreme regenval, waarbij tussen 13 en 15 juli lokaal 80 tot 180 mm regen viel in Zuid-Limburg. In sommige beken stroomde er meer dan 30 keer zoveel water dan normaal waardoor deze buiten hun oevers traden, met veel wateroverlast als gevolg.

Wat kunt u zelf doen?

Waterschap Limburg, Limburgse gemeenten, WBL,Waterleidingmaatschappij Limburg en Provincie Limburg werken nauw samen om problemen die door het veranderende klimaat ontstaan zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ook inwoners kunnen zelf maatregelen nemen om water buiten de deur te houden. Door de Waterklaarcampagne "Weet wat er speelt" vragen we aandacht voor 17 maatregelen die Limburgers zelf kunnen nemen om wateroverlast in de eigen woning te beperken. Maatregelen zoals het plaatsen van waterkerende schotten, het bouwen van een zandzakkenmuur of het bouwen van een permanente muur of dijk, het aanleggen van roostergoten en het aanpassen van de kelderkoekoek. Maar ook het samenstellen van een waterwacht met de buren, straat of buurt.

Samen de schouders eronder

Laten we vooral nu samen de schouders eronder zetten om wateroverlast in de toekomst te beperken. Kijk op www.waterklaar.nl/wateroverlast welke mogelijkheden er zijn. Voor diverse maatregelenis is een aantrekkelijke subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen bij jouw gemeente of via www.waterklaar.nl.

Dus laat je niet verrassen, houd water buiten de deur!