Gemeente Meerssen | Wat doet de gemeente Meerssen voor de Oekraïense vluchtelingen?

Nieuwsbericht Wat doet de gemeente Meerssen voor de Oekraïense vluchtelingen?

Gepubliceerd op: 01 juni 2022 10:15

Oekraïense vlag voor gemeentehuis
In de gemeente Meerssen wordt veel georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen door inwoners. De initiatieven zijn hartverwarmend. Door de gemeente zelf wordt ook veel op poten gezet. Van inschrijvingen bij de doorstroomlocatie tot en met het regelen van onderdak.

Van argwaan naar dankbaarheid

25 maart verscheen de eerste oproep op intranet. Hulp gezocht voor de doorstroomlocatie in het MECC in Maastricht. Hier kwamen de eerste vluchtelingen binnen. Ze konden er enkele nachten verblijven voordat ze naar hun permanente opvangplek konden. Dat was soms bij familie, bij particulieren of een andere opvanglocatie.

Deze mensen moesten eerst geregistreerd worden. Hier hebben ambtenaren van de gemeente Meerssen bij geholpen. Het lastigste was de taal. Dankzij een tolk was er een gesprek mogelijk. Vanwege hun ervaringen in het thuisland waren mensen vaak nog erg argwanend in het begin. De stress van het verdriet en de reis zat nog in hun hoofd en lijf. Gelukkig verdampte dit als ze merkten dat iedereen het beste met ze voor had. De registratie was ontzettend belangrijk om ervoor te zorgen dat families samen ergens geplaatst konden worden. Het was soms een hele papierwinkel met de nodige chaos. Alles was nieuw, hier hadden we nog geen ervaring in. Maar al doende leert men en de dankbaarheid van mensen was overweldigend.

Achter de schermen

Naast het werk op de doorstroomlocaties is er natuurlijk nog veel meer te doen. Daarom is er binnen de gemeente een projectgroep opgericht van meerdere ambtenaren. Er moeten opvanglocaties gezocht worden, die soms nog verbouwd en ingericht moeten worden. Daarnaast is er de sociale kant: hoe zit het met werk, leefgeld, school voor kinderen, zorgverzekering en een Nederlandse bankrekening? Tegelijkertijd moet binnen een gemeente alles zorgvuldig afgestemd worden met het college. Naast deze drie coördinatoren werken er veel andere ambtenaren achter de schermen aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Naast of bovenop hun dagelijkse werkzaamheden door. In totaal wordt er voor zo'n vijf fulltime banen aan werk verzet. Een hele klus!

Onder de indruk

De collega's die nauw zijn betrokken bij de opvang, zijn geregeld onder de indruk van wat ze zien en horen. Een gezin kwam rechtstreeks uit Boetsja, dat wij vooral kennen van de horrorbeelden op tv. Ze waren onderweg met de auto toen ze beschoten werden. Hun zoon werd geraakt en ze haastten zich naar het ziekenhuis. Onderweg vermoedde de moeder het allerergste: hij was overleden. In al het oorlogsgeweld hebben ze hem in het ziekenhuis achter moeten laten en zijn ze rechtstreeks gevlucht richting de grens. Dit soort verhalen raakt iedereen.

Samen

De opgevangen vluchtelingen in Meerssen weten elkaar nu onderling te vinden. Natuurlijk proberen we als gemeente zo veel mogelijk te regelen. Zaken die bepaald zijn vanuit de overheid en afgesproken binnen de Veiligheidsregio. Aan de andere kanten zijn mensen ook zelfstandig. Het blijft soms zoeken hoe ver je moet of kunt gaan. Wat is de norm? En wanneer laat je mensen los, zodat ze zelf zaken kunnen regelen. Ondertussen zijn veel ondernemers en bedrijven ontzettend welwillend om mee te helpen. Hun reguliere werkzaamheden even opzij te zetten om te helpen bij de opvang. Alles is nieuws aan deze situatie, maar ondertussen ontstaat er steeds meer voortschrijdend inzicht en weten mensen elkaar te vinden. Uiteindelijk doen we dit namelijk samen. Met elkaar én met de inwoners van Meerssen die ook ruimhartig hun steentje bijdragen.

Eerdere verhalen in deze serie over de Oekraïne: