Gemeente Meerssen | Wat betekent de omgevingswet voor ons allemaal? Interview met Carlo Poolen

Nieuwsbericht Wat betekent de omgevingswet voor ons allemaal? Interview met Carlo Poolen

Gepubliceerd op: 23 maart 2022 09:00

De nieuwe datum is bekend: op 1 januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Deze wet maakt het voor inwoners en bedrijven gemakkelijker om ruimtelijke projecten te beginnen. Van dakkapel tot nieuw winkelpand. In de serie 'Wat betekent de Omgevingswet voor ons allemaal?' gaan we met mensen in gesprek over deze veelomvattende wet. Deze keer is het de beurt aan Carlo Poolen van de afdeling Ruimte. 

Omgevingswet - interview met Carlo Poolen
Hoe ben jij bij de Omgevingswet betrokken?

"Als coördinator vergunningen en bedrijvencontactfunctionaris zit ik in verschillende werkgroepen. Er is eind 2019 een projectgroep opgericht rondom de Omgevingswet met daarin een aantal werkgroepen. Destijds trokken we het project nog samen met de Gemeente Maastricht, met het oog op de aanstaande regieorganisatie. Toen die niet doorging, hebben we binnen de gemeentelijke organisatie een doorstart gemaakt met eigenstandige werkgroepen."

In welke werkgroep zit jij?

"Ik zit in de werkgroep regelgeving waarbij we kijken wat er aangepast moet worden bij bijvoorbeeld verordeningen of beleidsregels. Daarnaast ben ik lid van de werkgroep werkprocessen. Voor onze inwoners en ondernemers wordt het gemakkelijker, maar aan de kant van de ambtenaren wordt het een stuk complexer. Dus we moeten ons werk anders gaan regelen. Omdat er enorm veel verandert op het gebied van digitalisering, hebben we ook een speciale werkgroep ICT."

Welke kansen zie je door de Omgevingswet?

"Voor inwoners en ondernemers worden de procedures simpeler. Ze kunnen straks als het ware met een druk op de knop alles regelen. In hetzelfde systeem kijk je bijvoorbeeld of je ergens mag bouwen en vraag je vervolgens de bouwvergunning aan. Voordat een initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt wel verwacht dat hij of zij het gesprek aangaat met de omgeving, dus met iedereen die van het plan gevolgen ondervindt. Soms is een gesprek met de buren genoeg, soms is er meer nodig. Bij grote initiatieven kan het nodig zijn meer mensen of organisaties bij de plannen te betrekken. Bij initiatieven van de gemeente werken we al lang op die manier. Bij complexe projecten organiseren we bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten. En nu wordt tijdige 'participatie' ook van de burger verwacht. De gemeente kan wat dit betreft advies en ondersteuning bieden."