Nieuwsbericht Wandeling langs wateroverlastknelpunten Meerssen

Publicatiedatum: 02 oktober 2017 13.05 uur

Waterschap Limburg en de gemeente Meerssen geven met het programma Water in Balans prioriteit aan het oplossen van problemen door wateroverlast en droogte. Afgelopen vrijdag stond vanuit dit programma een bezoek aan Meerssen gepland.

Zo'n 20 inwoners maakten samen met het waterschap en de gemeente een wandeling langs de grootste wateroverlastknelpunten van Meerssen. Namens het dagelijks bestuur van het waterschap was Josette Van Wersch aanwezig. Onder meer wethouder Guido Houben vertegenwoordigde de gemeente.

Wateroverlast - Rondgang langs knelpunten

Foto: Karel Curvers, www.meervandaag.nl

Schrik

Inwoner Fred Erkenbosch heeft het geluk op een plateau te wonen waardoor hij nauwelijks overlast ervaart bij hoosbuien. "Maar ik houd het wel allemaal goed in de gaten en voel met de mensen hier mee", zegt hij. "Bijna ieder jaar is het wel ergens goed raak hier. Bij veel mensen zit de schrik er intussen aardig in. Het is fijn dat er nu aandacht voor is en er maatregelen gaan komen. Alle eigenaren van grondpercelen moeten hieraan meewerken, vind ik. Want gepraat is er intussen genoeg, nu is het tijd voor actie!"

Wateroverlast - Rondgang langs knelpunten

Schouder aan schouder

Wethouder Guido Houben van de gemeente Meerssen is het daarmee volledig eens. "De probleemgebieden zijn ons bekend en het is hoog tijd dat we in actie komen. Maar we kunnen het niet alleen. Ik ben blij dat we intussen een goed overleg met het waterschap hebben opgezet. Schouder aan schouder komen we tot een gezamenlijke aanpak en dat werkt heel fijn."
Josette Van Wersch is tevreden over de wandeling en de opkomst. "We hebben in juni aan de tekentafel gestaan", spreekt ze de inwoners toe. "Vandaag zijn wij de knelpunten nog eens nagelopen en hebben uw aanvullende suggesties en oplossingsrichtingen genoteerd. Wij zien elkaar weer op 21 november. Dan komen we met een pakket aan maatregelen."

Wateroverlast - Rondgang langs knelpunten

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans