Gemeente Meerssen | Waar vindt u informatie bij hoogwatersituaties?

Nieuwsbericht Waar vindt u informatie bij hoogwatersituaties?

Gepubliceerd op: 10 februari 2022 09:45

We merken dat mensen regelmatig de vraag stellen waar ze informatie vinden bij hoogwatersituaties. Kijk bij hoogwatersituaties altijd op de website (www.vrzl.nl) of social media van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De gemeente plaatst een kopie van de berichten van de Veilgheidsregio op www.meerssen.nl/wateroverlast en de gemeentelijke social media. Hier zit echter altijd vertraging op. Ook specifiek lokale berichten delen we op www.meerssen.nl/wateroverlast en onze social media.

Heeft u hulp nodig in avond en nachtelijke uren?

Bel alleen bij acute spoed / gevaar 1-1-2
Overige gevallen: bel 0900-0904 (wel brandweer, geen spoed)

Heeft u de gemeente nodig?

Bel dan het algemene nummer: 14 043.

In de avond/nacht/weekenden kunt u dit nummer ook bellen. U krijgt dan een bandje. Kies dan voor optie 3. Dan wordt u doorgeschakeld naar de meldcentrale in Maastricht.

Waterstanden

Real time waterstanden van de Geul en Maas kunnen online geraadpleegd worden op onderstaande websites.