Gemeente Meerssen | Waar moeten laadpalen voor elektrische auto's komen in onze gemeente?

Nieuwsbericht Waar moeten laadpalen voor elektrische auto's komen in onze gemeente?

Gepubliceerd op: 03 februari 2021 10:30

Laadpalen 
Er komen steeds meer elektrische auto's op de weg. Daarmee stijgt ook de vraag naar laadpalen. Gemeente Meerssen laat komende jaren circa 40 laadpalen plaatsen in de openbare ruimte. Dat is mogelijk dankzij deelname aan de aanbesteding van slimme laadinfrastructuur door de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg. Hiermee stimuleert de gemeente de verduurzaming van mobiliteit.

Bij iedere laadpaal maken we twee parkeerplaatsen voor elektrische auto's. Dit komt neer op in totaal ca. 80 openbare parkeervakken in 2025 bestemd voor elektrisch rijdende inwoners, bezoekers en forenzen. 

Uw mening is belangrijk!

Vattenfall - tot 2030 eigenaar van deze laadpalen – zorgt voor een goede verspreiding van de openbare laadpalen. De gemeente heeft ook invloed op de verdeling van de laadpalen en hoort ook graag de mening van inwoners, ondernemers en verenigingen. Hieronder kunt u een enquête invullen, waarin u kunt meedenken over een goede verdeling van de laadpalen in onze gemeente. Invullen van de enquête kan t/m 8 februari 2021.

Samenwerkingsregio Zuid

De Samenwerkingsregio Zuid is één van de zes regio's die door het Rijk verantwoordelijk is gesteld voor de uitvoering van een serie maatregelen uit het Klimaatakkoord. Het bevat stimuleringsmaatregelen om 1,9 miljoen elektrische personenauto's de weg op te krijgen in 2030. Voor de gemeente Meerssen betekent dit een groei naar 1.300 elektrische personenauto's in 2025 tot circa 4.900 elektrische personenauto's in 2035. Op dit moment telt de gemeente Meerssen circa 130 elektrische personenauto's.

De toename van elektrische personenauto's op de weg levert een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductiedoelstelling. Daarmee draagt Nederland bij aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs om in 2030 minimaal 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.