Gemeente Meerssen | Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Nieuwsbericht Vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling

Gepubliceerd op: 28 december 2021 11:05

Vuurwerkverbod
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat ook tijdens de komende jaarwisseling 2021-2022 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Er mag ook geen vuurwerk verkocht worden. Steekt u wel vuurwerk af met oud op nieuw dan riskeert u een fikse boete.

Categorie F1 vuurwerk mag wel

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het 'oudejaarsvuurwerk' van de categorieën F2 en F3. Categorie F1 vuurwerk (ook wel fop/schertsvuurwerk of kindervuurwerk genoemd) mag wel worden afgestoken.

Het verschil tussen categorie F1, F2 en F3 vuurwerk zie je niet meteen. De categorie geeft aan hoe hoog het gevarenrisico is. Categorie F1 vuurwerk is vuurwerk met zeer weinig gevaar. Voorbeelden van F1 vuurwerk zijn: sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers en kleine ijsfonteintjes. Categorie 1 vuurwerk is het hele jaar te koop en mag ook het hele jaar worden afgestoken. Hiervoor moet je minimaal 12 jaar zijn. Daarnaast mag je natuurlijk geen overlast veroorzaakt of vernielingen aanrichten met F1 vuurwerk.

Melding verplicht voor carbid schieten

Carbid schieten is in de gemeente Meerssen als evenement opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat betekent dat je niet zomaar carbid mag schieten. Je moet hiervoor een melding indienen bij de gemeente Meerssen.

Vuurwerkoverlast melden

Wilt u vuurwerkoverlast melden? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. Of via mail: info@meerssen.nl. Buiten kantooruren kunt u dit nummer ook bellen en kiezen voor optie 3. U wordt dan doorverbonden met de Meldcentrale in Maastricht.