Nieuwsbericht Vul vóór 7 juli enquête Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan & Parkeerbeleid in

Publicatiedatum: 27 juni 2017 12.50 uur

Enquete
De gemeente gaat het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 'Meerssen op weg naar 2020' en het parkeerbeleid evalueren. Hierbij hebben wij uw hulp nodig.Voor de evaluatie hebben we een vragenlijst opgesteld. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan de orde: verkeersveiligheid, inrichting van wegen, parkeermogelijkheden, parkeertarieven, de bereikbaarheid van parkeerplaatsen en wat vindt u belangrijk bij parkeren. Daarnaast kunt u in de vragenlijst uw suggesties, knelpunten en/of verbeterpunten en voorstellen voor wijzigingen van het bestaande beleid noteren.

Vragenlijst invullen

U kunt de vragenlijst t/m 7 juli invullen via onderstaande knop.

Enquete

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Wilt u het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan eerst lezen voordat u de vragenlijst invult? Raadpleeg het GVVP dan via de Regelingenbank.