Nieuwsbericht Vrijdag 23 februari: Goed voor Elkaar-bijeenkomst Ulestraten thema 'Dementie'

Publicatiedatum: 19 februari 2018 16.20 uur

Op vrijdag 23 februari is er van 14.00-16.00 uur weer een 'Goed voor Elkaar'-bijeenkomst in 'de Huppel' in Ulestraten. Regelmatig organiseren vrijwilligers en het buurtnetwerk vrijdagmiddagen, waarin inwoners van Ulestraten elkaar kunnen ontmoeten of kennis kunnen maken. De bijeenkomsten hebben ook een informatief gedeelte over onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Thema 'Dementie'

Aanstaande vrijdag is het thema Dementie. Dr. Dré Knols zal een voor ieder toegankelijke presentatie houden over de verschillende aspecten van dementie, voor zowel de persoon zelf als de omgeving. Ook zal er veel ruimte zijn voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. De koffie en vlaai staan klaar.

Wij hopen u weer te mogen begroeten!

Buurtnetwerk Ulestraten, de ouderenadviseurs en vrijwilligers

Noteer alvast in de agenda:
de volgende 'Goed voor Elkaar' is op vrijdagmiddag 6 april.