Nieuwsbericht Vragen over uw belastingaanslag? Bel BsGW

Publicatiedatum: 01 maart 2018 11.55 uur

Bsgw - logo
Iedereen die bij MijnOverheid is aangemeld, heeft op woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018 ontvangen. Vanaf dinsdag 27 februari zijn de aanslagen per post bezorgd. Er werden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd in de gemeenten die bij de belastingsamenwerking BsGW in Limburg zijn aangesloten.

E-mailbericht van MijnOverheid

Ruim 206.000 burgers en bedrijven hebben de aanslag digitaal ontvangen, omdat zij zijn aangemeld bij MijnOverheid. Zij ontvangen géén papieren aanslagbiljet maar een bericht in hun e-mailbox (als een e-mailadres is geregistreerd). Voorkom problemen en vergeet dus niet berichten in uw berichtenbox van MijnOverheid tijdig te lezen. Controleer of het e-mailadres dat de overheid gebruikt om u te e-mailen juist is. Log daar voor in bij https://mijn.overheid.nl/.

Vragen over de WOZ-waarde? Bel dan eerst met BsGW

Als u vragen heeft over uw WOZ-waarde of twijfelt of de WOZ-waarde op uw aanslagbiljet correct is, dan is het belangrijk om eerst met BsGW te bellen (088-8420420) of een bericht te sturen via uw persoonlijke pagina op bsgw.nl. Gedurende de eerste weken nadat u de aanslag heeft ontvangen, zit een team van taxateurs klaar om u te helpen. Zij kunnen vaak onmiddellijk antwoord geven en zaken direct oplossen, zodat u geen schriftelijk bezwaar meer hoeft in te dienen.

Bereikbaarheid

Op de dagen dat de aanslagen zijn bezorgd kan het druk zijn aan de telefoon. Komt u in de drukte van de telefoonlijn terecht? Bel dan op een ander tijdstip met BsGW. Normaal gesproken is het enkele dagen nadat de aanslagen zijn bezorgd een stuk rustiger.

Nog gemakkelijker is het om te reageren via de website www.bsgw.nl. Via de Persoonlijke pagina kunt u vragen stellen, kwijtschelding aanvragen, een machtiging afgeven en bezwaarschriften indienen en andere zaken regelen. Ook het taxatieverslag is hier te bekijken en te downloaden.

Kwijtschelding

Heeft u moeite met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen en/of de aanslag waterschapslasten? Controleer dan of u recht hebt op (gedeeltelijke) kwijtschelding van de aanslag. Op de website www.bsgw.nl  vindt u meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

Deze en meer tips vindt u op www.pasopjegeld.nl. Op deze website krijgt u op basis van uw situatie tips en hulpmiddelen aangereikt om te besparen op uw uitgaven of om uw inkomen te verhogen.