Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vraag vóór 1 juli subsidie aan!

Gepubliceerd op: 26 juni 2018 11:30

subsidiebeleid
De gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (Basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022.

Let op! Subsidieaanvragen voor 2019 moeten vóór 1 juli 2018 zijn ingediend! Vraag dus tijdig uw subsidie aan! Aanvragen die te laat worden ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidieaanvraag digitaal indienen

Een subsidieaanvraag kan uitsluitend digitaal worden ingediend. Alle informatie over digitaal aanvragen is te vinden op deze website (Regelen en aanvragen -> Subsidies). U vindt hier ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie volledig digitaal kunt aanvragen.

Vragen? Hulp nodig?

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Let op! Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het kader van deze nieuwe privacywet vragen wij niet meer om een ledenlijst. Het volledig invullen van het aanvraagformulier is voldoende.