Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vraag vóór 1 juli 2019 uw subsidie 2020 aan!

Gepubliceerd op: 06 juni 2019 12:30

subsidiebeleidDe gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (Basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022.

U kunt een subsidieaanvraag uitsluitend digitaal indienen. Alle informatie over digitaal aanvragen, is te vinden op deze website (Regelen en aanvragen -> Subsidies). Hier vindt u ook de digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie kunt aanvragen.

Vraag tijdig aan!

Vraag uw subsidie 2020 vóór 1 juli 2019 aan. Aanvragen die niet tijdig zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Let op: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) is niet toegestaan om een ledenlijst naar ons op te sturen met vermelding van: voor- en achternaam, adres, geboortedatum van uw leden. Het invullen van de vragen in het aanvraagformulier is voldoende.