Nieuwsbericht Vraag vóór 1 juli 2018 uw subsidie aan!

Publicatiedatum: 12 juni 2018 09.00 uur

subsidiebeleid
De gemeente Meerssen verstrekt jaarlijks subsidies aan instellingen, verenigingen en organisaties (basissubsidie: waarderingssubsidie en/of stimuleringssubsidie of evenementensubsidie). De procedures hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Meerssen 2017 en Subsidiebeleid gemeente Meerssen 2017-2022. Vraag tijdig uw subsidie 2019 aan. Aanvragen moeten uiterlijk 1 juli 2018 zijn ingediend. Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Subsidieaanvraag digitaal indienen

Een subsidieaanvraag kan uitsluitend nog digitaal worden ingediend. Alle informatie over digitaal aanvragen is te vinden op deze gemeentelijke website (Regelen en aanvragen -> Subsidies). U vindt hier ook de nieuwe digitale aanvraagformulieren, waarmee u subsidie volledig digitaal kunt aanvragen.

Vragen?

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

Let op! Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In het kader van deze nieuwe privacywet vragen wij niet meer om een ledenlijst. Het volledig invullen van het aanvraagformulier is voldoende.