Nieuwsbericht Vraag vóór 1 februari het mantelzorgcompliment aan voor uw mantelzorger

Publicatiedatum: 18 januari 2016 13.15 uur

Mantelzorg
Een blijk van waardering voor uw mantelzorger!

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers: het mantelzorgcompliment. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur. De gemeente Meerssen stelt voor 2015 een blijk van waardering van 200 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger!

Overgangsjaar

Het was moeilijk om in een korte periode te bepalen wie een waardering moet krijgen en in welke vorm. Daarom is ervoor gekozen 2015 als een overgangsjaar te zien. Samen met de Adviesraad Sociaal Domein zal onderzocht worden, hoe mantelzorgwaardering vanaf 2016 vorm te geven.

Mantelzorgers

Het budget voor het mantelzorgcompliment is echter beperkt. Hierdoor kunnen helaas niet alle mantelzorgers worden beloond. De gemeente Meerssen heeft daarom een keuze moeten maken voor de groep mantelzorgers die in aanmerking komen voor het Mantelzorgcompliment Gemeente Meerssen 2015.

Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?

U kunt een mantelzorgcompliment voor uw mantelzorger aanvragen als u een bewijs heeft dat u ook een mantelzorgcompliment heeft kunnen aanvragen over 2014. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • een brief die u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft ontvangen over het mantelzorgcompliment 2014 of
  • een kopie van het bankafschrift van de mantelzorger met daarop het bewijs dat de SVB voor het jaar 2014 het mantelzorgcompliment op de rekening van de mantelzorger heeft gestort.

Wanneer de zorgvrager overleden is na 1 januari 2015 kan het mantelzorgcompliment alsnog worden aangevraagd namens de zorgvrager.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen?

Onderaan deze pagina vindt u een aanvraagformulier, waarmee u het Mantelzorgcompliment 2015 kunt aanvragen voor uw mantelzorger. Mensen zonder internet kunnen contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 043-3661662. Zij sturen dan het formulier per post toe.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?

U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment indienen tot uiterlijk 1 februari 2016. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met uw mantelzorger(s) afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor het Mantelzorgcompliment 2015 of andere vragen heeft over het mantelzorgcompliment, neem dan gerust contact op met het Sociaal Team, telefoon 043-3661662. E-mail: sociaalteam@meerssen.nl.

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment

Begeleidende brief