Nieuwsbericht Vraag vóór 1 april het Mantelzorgcompliment 2017 aan

Publicatiedatum: 01 februari 2018 14.40 uur

Mantelzorg  Ook voor 2017 wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment 2017.

Wethouder Sociaal Domein Berry van Rijswijk: "Met deze blijk van waardering willen wij alle mantelzorgers bedanken voor hun geweldige inzet. Elke dag opnieuw staan zij klaar om hulp en ondersteuning te bieden. Dat is bijzonder waardevol! Vergeet dan ook niet om vóór 1 april het Mantelzorgcompliment aan te vragen voor uw mantelzorger!"

Wie is mantelzorger?

Een mantelzorger is iemand die langdurig (langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg) zorgt voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend, kennis of buur.

Wie kan het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen voor zijn/haar mantelzorger?

U kunt een mantelzorgcompliment aanvragen voor uw mantelzorger als u onbetaald hulp ontvangt voor langer dan 3 maanden en minstens 8 uur per week of als er sprake is van terminale zorg. De zorg is verleend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft (2017) en u woont in de gemeente Meerssen.

Wat houdt het mantelzorgcompliment in?

De gemeente Meerssen stelt voor 2017 weer een blijk van waardering van eenmalig 160 euro beschikbaar voor de geweldige inzet van uw mantelzorger. Ook worden er eenmalig bloemenbonnen ter waarde van 40 euro beschikbaar gesteld voor uw mantelzorger. Deze bonnen zijn naar eigen keuze te besteden bij een van de bloemisterijen in onze gemeente.

Hoe kunt u het mantelzorgcompliment 2017 aanvragen?

U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen door middel van het aanvraagformulier. Dit treft u hieronder aan. U moet dit aanvraagformulier voorzien van een handtekening en één van onderstaande bewijsstukken. U kunt dit vervolgens per post sturen aan:

Gemeente Meerssen
tav Sociaal Team
postbus 90
6230 AB Meerssen

U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen.

Download hier het aanvraagformulier

Mensen zonder internet kunnen op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

Welk bewijsstuk is nodig?

  • een kopie indicatie Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ) voor extramurale zorg (thuiszorg) geldig voor 2017 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor jeugdhulp geldig voor 2017 of;
  • een kopie van een beschikking gemeente Meerssen voor Wmo huishoudelijke hulp geldig voor 2017 of;
  • een kopie van de gemeentelijke beschikking voor Wmo – begeleiding geldig voor 2017.

Geen bewijsstuk?

Voor mensen die een beroep doen op mantelzorgers en juist daarom geen gebruik maken van professionele zorg en dus een van de bovengenoemde bewijsstukken niet hebben, geldt dat ook zij een aanvraag voor het Mantelzorgcompliment kunnen indienen. Wel moet men dan openstaan voor eventueel onderzoek naar de zorgsituatie door het Sociaal Team van de gemeente Meerssen.

Wanneer moet de aanvraag zijn ingediend?

U kunt een aanvraag voor het mantelzorgcompliment 2017 indienen tot uiterlijk 1 april 2018. Formulieren die later worden ingediend, worden niet meer in de behandeling genomen. U kunt voor maximaal één mantelzorger een compliment aanvragen. U kunt natuurlijk wel zelf met de mantelzorger afspreken om het bedrag over meerdere personen te verdelen.

Informatie

Heeft u vragen over het aanvragen van het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043 (kies optie 2). E-mail: sociaalteam@meerssen.nl