Nieuwsbericht Vorming coalitie vordert gestaag

Publicatiedatum: 14 mei 2018 09.15 uur

Coalitievorming - logo
De partijen BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel hebben weer verdere stappen gezet in het traject van de coalitievorming. Het voorlopige concept van het bestuursakkoord tussen deze partijen is klaar en werd recent doorgestuurd naar Lokaal DNA en FOCUS. Deze twee partijen wordt de gelegenheid geboden om suggesties te doen ter aanvulling of ter correctie van het akkoord dat er nu ligt. Na ontvangst en verwerking van hun reactie zal het concept-bestuursakkoord worden afgerond.

Daarna wordt dit bij enkele partijen nog ter instemming aan hun algemene ledenvergadering voorgelegd. Als die instemming verkregen is, kan het concept-bestuursakkoord verzonden worden naar alle raadsleden en daarmee openbaar worden gemaakt. In de raadsvergadering van woensdag 30 mei zal het concept-bestuursakkoord ter besluitvorming, c.q. vaststelling door de raad worden behandeld.

In diezelfde raadsvergadering neemt de gemeenteraad ook een besluit over de voordracht van de wethouders. Kandidaat voor de functie van wethouder zijn de volgende personen:

  • de heer Jan Gulikers namens Partij BRUG-M
  • mevrouw Marly Heusschen namens het CDA
  • de heer Paul Sanders namens KIJK!!!
  • de heer Luc Volders namens Het Origineel

Aangezien de gemeente Meerssen maximaal 3,3 fte mag aanstellen in de functie van wethouder (op basis van het aantal inwoners, is bepaald in de Gemeentewet) gaat het bij deze kandidaten niet om fulltime-aanstellingen. Bij mevrouw Heusschen, de heer Gulikers en de heer Sanders betreft het een aanstelling voor 0,9 fte, bij de heer Volders 0,5 fte.
Er is inmiddels overleg geweest tussen de kandidaat-wethouders onderling, alsook met de burgemeester over de verdeling van de portefeuilles, maar dit moet nog afgerond worden.

BRUG-M, CDA, KIJK!!! en Het Origineel willen benadrukken dat het proces van de coalitievorming, dat onder deskundige leiding staat van oud-burgemeester Jan Mans, zeer constructief en in een goede sfeer verloopt. De partijen hebben hun vertrouwen in de samenwerking met elkaar uitgesproken en willen ook de verbinding zoeken met de andere partijen in de raad.

De raadsvergadering waarin het bestuursakkoord en de voordracht van de wethouders worden behandeld is dus op woensdag 30 mei, aanvang 19.00 uur en vindt plaats in de aula van het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen.