Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Voortgang project In 't Riet Geulle

Gepubliceerd op: 10 oktober 2019 09:00

In 't Riet
Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. De raad behandelt het bestemmingsplan In het Riet naar verwachting tijdens de raadsvergadering van 12 december 2019.

Het ontwerp bestemmingsplan In 't Riet lag ter inzage van 7 februari t/m 20 maart 2019. Er kwamen enkele zienswijzen binnen. Omdat gemeente, Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, hebben we het plan op punten aangepast om daar waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. In de zomermaanden zijn wij bovendien positief verrast door de grote interesse voor de geplande zorgwoningen. Deze reacties geven ons een nog beter inzicht in de wensen van de toekomstige bewoners. Over hoe we deze wensen kunnen meenemen in de plannen van Rendiz en Zorg&Co is overleg gevoerd. De nadere uitwerking van het definitieve plan neemt echter wat meer tijd in beslag dan we in eerste instantie dachten. Vandaar dat de behandeling van het bestemmingsplan In het Riet gepland staat voor de raadsvergadering van 12 december 2019.

Een aankondiging van deze raadsvergadering treft u te zijner tijd aan op de Gemeentepagina in Weekblad de Geulbode, op www.meerssen.nl en in onze digitale nieuwsbrief.