Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Voortgang Project In 't Riet Geulle

Gepubliceerd op: 03 september 2019 09:35

In 't Riet

Het gebied (incl. gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. De raad behandelt het bestemmingsplan In 't Riet tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2019.

Het ontwerp bestemmingsplan In 't Riet lag ter inzage van 7 februari t/m 20 maart 2019. De gemeente ontving een aantal zienswijzen naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan. Omdat zowel de gemeente als ook Rendiz BV en Zorg&Co draagvlak onder de inwoners van Geulle erg belangrijk vinden, hebben we het plan op punten aangepast om daar waar mogelijk tegemoet te komen aan deze zienswijzen. Hierdoor hebben wij al eerder de vaststelling van het bestemmingsplan moeten doorschuiven naar september 2019.

Nadere uitwerking zorgwoningen

In de zomermaanden zijn wij vervolgens positief verrast door de grote interesse voor de geplande zorgwoningen. Deze reacties geven ons een nog beter inzicht in de wensen van de toekomstige bewoners. Over hoe we deze wensen kunnen meenemen in de plannen van Rendiz en Zorg&Co is inmiddels overleg gevoerd. Ook hiervoor hebben we extra tijd nodig.

Behandeling in gemeenteraad

De behandeling van het bestemmingsplan In 't Riet vindt hierdoor plaats tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2019. Een aankondiging van de raadsvergadering treft u te zijner tijd aan op de Gemeentepagina in Weekblad de Geulbode, op www.meerssen.nl en in onze digitale nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Meer informatie over project In 't Riet