Gemeente Meerssen | Voorschools knooppunt bestaat een jaar

Nieuwsbericht Voorschools knooppunt bestaat een jaar

Gepubliceerd op: 10 juni 2020 12:00

BCO logo 2
In Meerssen is sinds een jaar het voorschools knooppunt actief. Hierin bespreken 4 keer per jaar kinderopvang, consultatiebureau, maatschappelijk werk en andere partners kinderen tot 4 jaar met mogelijke opvoed- of opgroeiproblemen. Doel van dit voorschoolse knooppunt: een snelle signalering en gezamenlijke aanpak. Op die manier wordt zorg op latere leeftijd voorkomen. 

Hoe gaat het knooppunt in zijn werk?

Minstens 4 keer per jaar zitten de vaste partners bij elkaar: pedagogisch medewerkers van de kinder- of peuteropvang, een consultatiebureauarts, jeugdverpleegkundige, jeugdconsulent van de gemeente en schoolmaatschappelijk werker. Afhankelijk van de casus sluiten andere deskundigen aan, zoals een praktijkondersteuner van de huisarts, logopedist of intern begeleider van de basisschool. Ouders van kinderen die op de agenda staan, worden van tevoren bijgepraat. Zij kunnen ook bij het overleg aanschuiven. 

Voorkómen van intensieve zorg

De gemeente Meerssen is blij met het knooppunt. "Kinderen maken in hun eerste levensjaren een enorme ontwikkeling door", zegt beleidsmedewerker Inge Keijdener. "Een preventieve en relatief eenvoudige therapie of behandeling in de vroege jaren kan ervoor zorgen dat het kind lekker mee kan. En voorkomen dat het kind op latere leeftijd dure en intensieve zorg nodig heeft." Sterk aan het knooppunt vindt ze ook dat niet alleen het kind besproken wordt, maar waar nodig ook de gezinssituatie. "Wellicht spelen er thuis problemen die van invloed zijn op het kind, zoals geldzorgen, een ziekte of verslaving. Ook dat wordt besproken en aangepakt."

Meer weten over het voorschoolse knooppunt? Lees dan verder op de website van BCO onderwijsadvies en ondersteuning.

 

Bron: BCO onderwijsadvies en ondersteuning, tekst: Marc van de Ven