Nieuwsbericht Voorankondiging raadsvergadering 23 maart 2017

Publicatiedatum: 09 februari 2017 12.50 uur

Op donderdag 23 maart 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 13 maart 2017 behandeld en vastgesteld. Op 14 maart 2017 publiceren wij de concept-agenda op deze website en in week 12 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen en bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 15 maart 2017 inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl