Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergaderingen dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergaderingen dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart 2022

Gepubliceerd op: 11 februari 2022 08:00

Raad
Op dinsdag 29 maart 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Deze vergadering staat in het teken van het afscheid van de oude raad. Daarnaast is er ook op woensdag 30 maart 2022 een raadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd.

Beide vergaderingen beginnen om 19.00 uur. U kunt de vergaderingen volgen via de livestream op onze gemeentelijke website via www.meerssen.nl.

Agenda

De concept-agenda's voor deze raadsvergaderingen worden tijdens de Presidiumbijeenkomst van 14 maart 2022 behandeld en vastgesteld. Op 15 maart 2022 worden de concept-agenda's op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 13 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergaderingen vanaf 15 maart 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl