Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergaderingen 28 juni en 5 juli

Publicatiedatum: 31 mei 2018 08.50 uur

Raadsvergadering donderdag 28 juni 2018

Op donderdag 28 juni 2018 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 18 juni 2018 behandeld en vastgesteld. Op 19 juni 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 26 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Financiële raadsvergadering donderdag 5 juli 2018

Op donderdag 5 juli 2018 vindt de financiële raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 25 juni 2018 behandeld en vastgesteld. Op 27 juni 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 27 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 19 juni 2018 en 27 juni 2018 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl