Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergaderingen 28 en 29 maart 2018

Publicatiedatum: 05 februari 2018 09.15 uur

Laatste vergadering huidige gemeenteraad

Op woensdag 28 maart 2018 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Dit is de laatste raadsvergadering van de zittende gemeenteraad. Tijdens deze vergadering onderzoekt de raad de geloofsbrieven van de raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen zitting zullen nemen in de nieuwe gemeenteraad van Meerssen.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 19 maart 2018 behandeld en vastgesteld. Op 20 maart 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 13 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Installatie nieuwe raadsleden

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 maart 2018 worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd, waarna ze hun werk als raadslid kunnen beginnen. Aanvang 19.00 uur.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl